Film z cyklu „MALUCH PO GODZINACH” – Pracownia Starszaka

PUCHATKI DANCE
Po intensywnych ćwiczeniach z instruktorami SDA, pierwsza prezentacja układu choreograficznego ..