Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO NASZYCH PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ODDZIAŁ GRABISZYŃSKA

 

Harmonogram rekrutacji do żłobka na okres 01.09.2015 do 31.08.2016 r.

W dniach : 01.06.2015 do 12.06.2015 r.
- w godz. 8.00 do 15.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek,
- w godz. 10.00-17.00 wtorek :

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” przez kierowników, Dyrektorów żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

W dniu 22.06.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

W dniach od 22.06.2015 r. do 30.06.2015
Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2015/2016

Przekierowanie na stronę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
http://www.wroclaw.pl/rekrutacja-do-zlobkow-2015-wroclaw-informacje


Do pobrania protokół zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka Maluchy&Spółka oddział Grabiszyńska
POBIERZ

Nadzór nad realizacją dofinansowania sprawuje:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
ul. G. Zapolskiej 4, 50 – 032 Wrocław , tel. +48 71 777 77 60

ODDZIAŁ SMOLEC

Harmonogram rekrutacji do żłobka na okres 01.09.2015 do 31.08.2016 r.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły przez cały rok w zależności od dostępności miejsc. W celu zgłoszenia dziecka do placówki należy wysłać zgłoszenie poprzez naszą stronę internetową lub zadzwonić pod numer 533 217 533 lub 539 950 539.

Nadzór nad realizacją dofinansowania sprawuje:
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Nowowiejska 4 , 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 71 33 47 200 – 206